ห้องพัก

โรงแรม รจนา หัวหิน

พร้อมบริการท่านด้วยห้องพัก ในสองรูปแบบ คือห้องพักบนอาคารโรงแรม และ ห้องพักในแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวท่ามกลางสวนไม้ นานาพันธ์ ที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ กลางใจเมืองหัวหิน

ห้องพักบนอาคาร


ห้องพักแบบบ้านเดี่ยว