สัมมนา รีสอร์ท

จัดสัมมนา กิจกรรม

รีสอร์ท จัดสัมมนา

บ้านสวนรจนา รีสอร์ท มวกเหล็ก พร้อมให้บริการ ห้องประชุมสำหรับจัดงานสัมมนา, การประชุม, งานเลี้ยงสังสรรค์, เลี้ยงรุ่น, หรืองานพบปะสมาชิกชมรมต่างๆ หรืองานแต่งงาน เราพร้อมให้บริการท่านด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติ ของอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ด้วยระยะการเดินทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร แต่ได้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง